درباره ما

انجمن فرهنگی آرداویراف

آرداویراف به چه معناست ؟
ویراف یکی از موبدان زرتشتی در ایران باستان بوده و آرداویراف‌نامه معراج نامه اوست. داستان آرداویراف همانندی زیادی با کمدی الهی دانته دارد و پژوهشگران بر این باورند که دانته در آفریدن اثر خود از منابعی یاری گرفته و آن منابع به نوبه خود ازآرداویراف‌نامه اقتباس کرده‌اند.این کتاب داستان موبدی است که برای بی‌گمان شدنِ مردمان در باره  رستاخیز، بهشت و دوزخ به خواب هفت روزه ای میرود و روان او در بهشت، نیکی های نیکوکاران و در دوزخ  مجازات بدکاران را می بیند.
 پس از به هوش آمدن آن داستانها را باز می گوید.نام این مرد که ویراف است ، به پیشوندی مزین می‌شود.( آردا) بمعنای قدیس. ومعنای نام او (ویراف مقدس) است. گرچه قصه سیروسلوک روحی آردا ویراف جنبه موهومی دارد امامنبعی بی نظیر از برداشتی که زرتشیان ازبهشت وجهنم داشته‌اند را به ما ارائه می‌دهد.
آرداویراف‌نامه یا آرداویرازنامه نام یکی از کتاب‌های نوشته شده به زبان پارسی میانه است که از پیش از اسلام بجا مانده‌است

انجمن فرهنگی آرداویراف در گوتنبرگ ؛فعالیت خود را از پاییز سال میلادی ۲۰۱۵ آغاز نموده است.هدف از افتتاح این انجمن انجام فعالیتهای منسجم و کاملا حرفه  ای درراستای سلامت روانی  است. این گروه بر آن است که مطلوبترین خدمات را به اعضا عرضه دارد.
انجمن آرداویراف مفتخر به همکاری با سارا شادابی روانکاو ومحقق دانشگاه گوتنبرگ است.
مارا از نقطه نظرهای خودآگاه کنید.
باسپاس فراوان
آرداویراف