جدیدترین خبرها

آخرین عبارتهای آموزنده

مشکلات فرزند

🔔 لازم نیست همه موانع را از مسیر فرزندتان بردارید . ♦️ هر کودکی در طی دوره رشد خود، با تعدادی چالش‌ و کشمکش‌ روبرو می‌شود . حذف این موانع و چالش‌ها برای کودک، کاری اشتباه است . ♦️ اگر برای نجات دادن او و از سر دلسوزی کارهایش را انجام دهید،... ادامه مطلب

سمینارها

Part of the labyrinth

خود را از این آگاهی بهره مند سازید . هنر و روانشناسی پیوندی عمیق دارند که تا حدودی روشن وبدیهی است. در نظر داریم از طریق پیوندهای بیشتر خوداگاه و ناخودآگاهمان ، پیوندهای آگاهانه میان فرهنگی و کشف هر چه بیشتر ناخودآگاه جمعی هنر خودمان را بیشتر و بیشتر کشف کنیم. امیدوارم... ادامه مطلب