کارگاه یافتن خود ارزشمند

89 $

اگر داخل سوئد هستید و امکان سوییش دارید معادل مبلغ را به شماره

1232634863

به نام آرداویراف سوییش کنید

Ardaviraf

توضیحات

کارگاه آنلاین

روزهای شنبه و یک شنبه: ۲ ، ۳ ماه آپریل از ساعت 15:30 الی 18:30 تا زمانی که اروپا طی 2 جلسه

 

سه ساعتی