قانون جذب

3.00 

تابه‌حال متوجه شده‌ای که گاهی آنچه را بدان نیاز داری، ناگهان از جایی که انتظارش را نداری سر می‌رسد، مانند تلفنی نامنتظر؟ یا یک‌دفعه اتفاقی کسی را در خیابان می‌بینی که در فکرش بوده‌ای؟ یا شاید یک مشتری حسابی یا شریک زندگی عالی به تورَت خورده، صرفا برای اینکه در زمانی مناسب در مکانی مناسب بوده‌ای؟ تمام این تجارب دال بر قانون جذب در زندگی‌ات است. آیا تابه‌حال در مورد افرادی شنیده‌ای که به‌طور مکرر درگیر مناسباتی بد می‌شوند و همیشه هم گله دارند که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان می‌شود؟ قانون جذب برای این دسته از آدم‌ها هم کار می‌کند. قانون جذب تمام خواسته‌ها و ناخواسته‌ها را به تو تحویل می‌دهد. با خواندن این کتاب درک خواهی کرد که چرا و چطور این اتفاق می‌افتد.

شناسه محصول: 2002 دسته: