زن درون

6.00 

معرفی کوتاه:اسطوره‌ها سرمایه‌هایی گرانمایه از بینش و فراست روان‌شناختی هستند. آنها را یک شخص یا فرد شناخته‌شده‌ای ننوشته است، بلکه زادة نیروی خیال و آزمون و خطاهای همة افراد یک فرهنگ در دوران‌های مختلف‌اند. اسطورة اروس و سایکی (عشق و روح) یکی از آموزنده‌ترین قصه‌هایی است که دربارة سرشت زنانگی یا زن درون وجود دارد و پیشینة آن به پیش از مسیحیت می‌رسد. «سایکی» دختری است زیباروی که هیچ مردی جرات نزدیک شدن به او را ندارد. سایکی را برای زیبایی‌اش می‌پرستند و این موجب خسارت «آفرودیت»، ایزدبانوی زیبایی، می‌شود، به طوری که دستور مرگ سایکی را صادر می‌کند. اما در آخرین لحظه «اروس»، ایزد عشق و پسر آفرودیت، در دام عشق سایکی می‌افتد و داستان ادامه می‌یابد. کتاب حاضر، شرح و تفسیر این اسطورة یونانی است. نگارنده، اسطورة جاودانگی روح از این منظر راه تعالی زن درون (سایکی) و در نهایت یکپارچه شدن شخصیت انسان را شرح می‌دهد.

شناسه محصول: 3003 دسته: