زنان توانمند

3.00 

“اکنون زمان آن فرا رسیده که زنان موانع محدود کننده ی خود را از سر راه بردارند.شما می توانید فراتر از آنچه که امکانش را می پنداشته اید قرار داشته باشید.توانمند کردن زنان بهترین کاری است که ما می توانیم برای این سیاره انجام دهیم.وقتی زنان را متوقف کنیم همه می بازند. وقتی زنان برنده شوند همه ی ما برنده می شویم.”

شناسه محصول: 1003 دسته: