امسال میخواهم

7.00 

همه ی ما می خواهیم چیزی را درباره ی خودمان تغییر دهیم و یا بیاموزیم که چگونه این کار را انجام دهیم. بعضی از ما می خواهند وزن کم کنند، منظم تر شوند یا سیگار را ترک کنند.تعدادی دیگر آرزوی زندگی بهتر دارند: دریافتن مفهوم هدف، کار بیشتر، توازن در زندگی، شجاعت ترک کردن یک کار نیمه تمام و دوباره از نو شروع کردن.در بعضی مواقع ما به خود قول کاری را که همیشه می خواستیم، می دهیم.اما زمانی که شور و اشتیاق یک قصد خوب از بین می رود و تصمیمات کنار گذاشته می شود.نه به خاطر اینکه واقعا نمی دانیم چه می خواهیم، بلکه برای اینکه نمی دانیم چگونه تغییر کنیم.امسال می خواهم… کمک می کند به روش خودتان موفقیت را دنبال کنید. واقعاً به تصمیماتتان عمل کنید و تغییرات لازم را برای رسیدن به خواسته های قلبی تان ایجاد کنید.امسال می خواهم… چگونه می توان یک عادت را تغییر داد، در تصمیم ثابت قدم بود و رویایی را به واقعیت تبدیل کرد

شناسه محصول: 2003 دسته: