اعتماد به نفس

5.00 

برداشت غلط از اعتماد به نفس:

اعتماد به نفس یعنی به مهارتهای خود ایمان داشته باشیم،به کارهایی که بتوانیم به بهترین شکل انجام دهیم

یکی از معایب این برداشت غلط:ما مهارتهای محدودی داریم و به این شکل فقط زمانی احساس اعتماد به نفس میکنیم که از این مهارتها استفاده کنیم اما تمام روز و تمام عمر که نمیشود از این مهارتهای محدود استفاده کرده و به کارهای تکراری که در آنها موفق هستیم پرداخت و از یاد گرفتن مهارتهای جدید و امتحان موقعیتهای مختلف امتناع کرد.

پس یا بقیه ی وقتها فاقد اعتماد به نفس هستیم و یا تمام وقت خود را صرف پرداختن به این کارها میکنیم و در واقع در کار و حرفه ی خود غرق میشویم و از باقی وظایف و نقش های خود غافل می مانیم.

شناسه محصول: 1005 دسته: