ما معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری خواهیم ساخت

به

وبسایت آرداویراف خوش آمدید

با عرض تبریک سال نو

نوروز بمانید که ایّام شمایید! آغاز شمایید و سرانجام شمایید! آن صبح نخستین بهاری که ز شادی می آورد از چلچله پیغام، شمایید! آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار آن گنبد گردننده ی آرام شمایید! خورشید گر از بام فلک عشق فشاند، خورشید شما، عشق شما، بام شمایید! نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ …

ادامه مطلب با عرض تبریک سال نو

عوامل بازدارنده ارتباطی

 عوامل درون فردی که مانع برقراری رابطه مفید و ثمربخش با دیگران می شود عبارتند از  ارزیابی شتاب زده نتیجه گیری عجولانه  پیش داوری حواس پرتی  بی توجهی حدس و گمان  افکار قالبی فشار روانی  فقدان مهارت در گوش کردن دشواری های سمعی  افکار خشک و متحجرانه پیش پندارها  انتخاب در شنیدن(فقط مطالبی را که …

ادامه مطلب عوامل بازدارنده ارتباطی