ما معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری خواهیم ساخت

به

وبسایت آرداویراف خوش آمدید

سه شنبه های طلایی

دوستان و همراهان کلاسهای سه شنبه طلایی ، هر سه شنبه از ساعت 17 در محل انجمن برگزار می شود. تنها شرط شرکت در این کلاسها پس از پرداخت حق عضویت در این کلاسها، داشتن آمادگی کامل با کار گروهی و همراهی با سایر دوستان شرکت کننده در این کلاسهاست. اگر آماده شرکت در این …

ادامه مطلب سه شنبه های طلایی

عزت نفس

اگر عزت نفس داشته باشيد : به احتمالِ زیاد، خود را به گونه ای مثبت ارزیابی میکنید و نسبت به نظراتِ مثبتِ خود و دیگران، برخوردی مناسب دارید. ـ به احتمالِ زیاد، در حلِ مشکلا تِ خود توانا هستید؛ حلِ مشکلا ت نه به معنایِ از بین بردنِ کاملِ آنها، بلکه ایجادِ نوعی تعادل؛ که …

ادامه مطلب عزت نفس