ما معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری خواهیم ساخت

به

وبسایت آرداویراف خوش آمدید

سلامت روان

شاید جالب باشد بدانیم که ” واژه سلامت رواني به کسانی نسبت دارد که عملکردشان در سطح بالايي از سازگاري هيجاني و رفتاري است و نه اینکه در مورد افرادي که صرفاً بيماري رواني ندارند.”این افراد قادر ندبراحتي درون جامعه حل شوند طوریکه پيشرفتها و خصوصيات شخصي خودشان آنها را  رضايت مند کند.  فرد سالم دارای آرامشی درونی است.این آرامش علت ومعلول ویا حاصل و محصول آگاهی از احساسات است که بنابراین قدرت تصميم گيري در بحرانها و مقابله با فشارهاي به طرز غریبی افزایش مییابد.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *