ما معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری خواهیم ساخت

به

وبسایت آرداویراف خوش آمدید

خودشکوفایی

به نظر انسان گرایان و به ویژه مازلو بهداشت روانی شخص بر اثر رشد خود شکوفایی حاصل می شود. خود شکوفایی زمانی واقع میشود که فرد نیازهای بنیادین خود ارضا کرده باشد. فرد خود شکوفا در وضعیت سلامت به سر می برد. مازلو معیارهایی برای تحقق خود شکوفایی پیشنهاد کرد که عبارتند از: ادراک خوب از واقعیت/ قبول خود و دیگران و طبیعت/ داشتن اراده قوی/ آزاد بودن و شوق زندگی داشتن/ داشتن ابتکار در قضاوت و انگیزش / فراوانی تجربه/ همانند سازی با انسانیت/ برقراری روابط متقابل مثبت با دیگران/ پذیرفتن دیگران/ خلاقیت رشد یافته-   هندریکس واستیل و شولتز

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *