ما معتقدیم با کسب آگاهی دنیای بهتری خواهیم ساخت

به

وبسایت آرداویراف خوش آمدید

فردیت یافتگی

برای  فردیت یافتن ، باید رفتارها، ارزش ها و اندیشه هایی را که راهنمای نیمه نخست زندگی بوده و به ناهشیار سپرده شده اند به هوشیار آورد.این عملی است که ما درکلاسها و کارگاههای خودآگاهی انجام میدهیم. جنبه دیگر فردیت یافتن، مستلزم فدا کردن اهداف مادی دوران جوانی و ویژگی هایی از شخصیت است که شخص را قادر به کسب آن اهداف می کرده است. اهداف و گرایش ها و کنش های نیمه نخست زندگی، برای نیمه دوم آن  بی معنا است. در فردیت یافتن، هیچ کنش و یا گرایشی چیره نیست، همه ی کنش ها و گرایش ها می توانند و در واقع باید، بیان شوند. باید به تمام جنبه های شخصیت توازن بخشید.زندگی باید درتمامی ابعاد تا حد ممکن رشد کندودرگام بعدی فرایند فردیت یافتن، ضرورت سازش با دوگانگی جنسی ــ روانی است.

پیام بگذارید

(0 دیدگاه)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *