کارگاه شاه کلید

شاه کلید کارگاهی است که در آن پیرامون سه موضوع بحث می شود

رفتار های سلامت روان است آنچه مشخصه‌های عدم سلامت روان است رابطه عاطفی سالم دارای چه خصوصیاتی است؟ کارگاه  یک ساله است که به صورت ماه به ماه برگزار میشود .  کارگاه به صورت آنلاین و آفلاین است از همه جای دنیا در هر ساعت زمانی در خدمت شما هستیم

توجه مبلغ 40 یورو ماهانه پرداخت میشود . موضوع هر جلسه مشخص میشود و فقط حول محور آن موضوع بحث و تمرین شکل میگیرد.