کارگاه خود توانمند (سطح دوم)

سرفصل های کارگاه خودتوانمند سطح 1 تبریک ماراپذیرا باشید .اینجا سر آغاز تجارب جدید است ، به وجود خود خوش آمدید. درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست. شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت : قادر به تنظیم روابط هم با جنس مخالف نیستم نمی‌توانم بااو مطرح کنم! عاشقش نیستم دیگر…….. عاشق شده ام اما میترسم اورا از دست بدهم. 5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ200 یورو ظرفیت محدود