کارگاه آشنایی با آنیموس

کارگاه تکمیلی عشق مناسب من آشنایی با انرژی‌های روانی مردانه شماست. اگر اسطوره ها را دوست دارید این کارگاه را از دست ندهید. در این مرحله تصویر شما از رابطه، کار، فرزندپروري و… کامل می‌شود. نیمه گم شده شما باید ضمن اینکه استاندارهای سلامت روان راداراباشد، برای شما جذاب باشد. به شما کمک میکنیم تا متوجه باشید جذب چه خصوصیاتی میشوید. آنچه که به آن جذب می‌شویم به لحاظ روانی با آنچه معیار انتخاب ما است در بسیاری مواقع باهم تطابق ندارند و ما از انتخاب خود غافلگیر می‌شویم. پس ازشرکت در این کارگاه تاحد زیادی به ناخودآگاهِ انتخابگر پارتنر آگاه میشوید. 5ساعت کارگاه 200 یورو