کارگاه‌ها

فرزندپروری در مهاجرت

فرزندان ما مهمترین گنجینه های اجتماع هستند

چقدر با روش مناسب با آنها برخورد می کنیم

چقدر اطلاعات و مهارت لازم کسب می کنیم

چقدر از این اطلاعات و مهارت را قادریم به کار ببندیم

در این کارگاه با مطالب مهارت و تجارب تازه ای روبرو خواهیم بود همراه ما باشید

کارگاه روز 18 نوامبر /از طریق اپلیکیشن زوم / ساعت 17:00 یه وقت کالیفرنیا برگزارخواهد شد. این پروژه یا همکاری بین دو استادگرامی دکتر  آرایه نوروزی و ساراشادابی برگزار میشود.

70.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه شاه کلید

شاه کلید کارگاهی است که در آن پیرامون سه موضوع بحث می شود

رفتار های سلامت روان است
آنچه مشخصه‌های عدم سلامت روان است
رابطه عاطفی سالم دارای چه خصوصیاتی است؟
کارگاه  یک ساله است که به صورت ماه به ماه برگزار میشود .  کارگاه به صورت آنلاین و آفلاین است از همه جای دنیا در هر ساعت زمانی در خدمت شما هستیم

توجه مبلغ 40 یورو ماهانه پرداخت میشود .

موضوع هر جلسه مشخص میشود و فقط حول محور آن موضوع بحث و تمرین شکل میگیرد.

40.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه عشق مناسب من

کارگاه عشق مناسب من
نیمه گم شده شما باید ضمن اینکه استاندارهای سلامت روان راداراباشد، برای شما جذاب باشد. به شما کمک میکنیم تا متوجه باشید جذب چه خصوصیاتی میشوید. آنچه که به آن جذب می‌شویم به لحاظ روانی با آنچه معیار انتخاب ما است در بسیاری مواقع باهم تطابق ندارند و ما از انتخاب خود غافلگیر می‌شویم.
به احتمال زیاد شما پس از شرکت در این کارگاه امکان پاسخگو یی به دغدغه های زیر را خواهید داشت.
من که هستم و در رابطه تبدیل به کسی بشوم؟
کسانی که دوست دارم و کسانی که دوست نمی دارم چه خصوصیاتی می‌توانند داشته باشند؟
خصوصیات سازنده یک رابطه پویا و پایدار چيست؟
5ساعت کارگاه 200 یورو

200.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه آشنایی با آنیما

کارگاه تکمیلی عشق مناسب من آشنایی با انرژی‌های روانی زنانه شماست.
اگر اسطوره ها را دوست دارید این کارگاه را از دست ندهید.
در این مرحله تصویر شما از رابطه، کار، فرزندپروري و… کامل می‌شود.
نیمه گم شده شما باید ضمن اینکه استاندارهای سلامت روان راداراباشد، برای شما جذاب باشد. به شما کمک میکنیم تا متوجه باشید جذب چه خصوصیاتی میشوید. آنچه که به آن جذب می‌شویم به لحاظ روانی با آنچه معیار انتخاب ما است در بسیاری مواقع باهم تطابق ندارند و ما از انتخاب خود غافلگیر می‌شویم.
پس ازشرکت در این کارگاه تاحد زیادی به ناخودآگاهِ انتخابگر پارتنر آگاه میشوید.
5ساعت کارگاه 200 یورو

200.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه آشنایی با آنیموس

کارگاه تکمیلی عشق مناسب من آشنایی با انرژی‌های روانی مردانه شماست.
اگر اسطوره ها را دوست دارید این کارگاه را از دست ندهید.
در این مرحله تصویر شما از رابطه، کار، فرزندپروري و… کامل می‌شود.
نیمه گم شده شما باید ضمن اینکه استاندارهای سلامت روان راداراباشد، برای شما جذاب باشد. به شما کمک میکنیم تا متوجه باشید جذب چه خصوصیاتی میشوید. آنچه که به آن جذب می‌شویم به لحاظ روانی با آنچه معیار انتخاب ما است در بسیاری مواقع باهم تطابق ندارند و ما از انتخاب خود غافلگیر می‌شویم.
پس ازشرکت در این کارگاه تاحد زیادی به ناخودآگاهِ انتخابگر پارتنر آگاه میشوید.
5ساعت کارگاه 200 یورو

200.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه خود توانمند (سطح دوم)

سرفصل های کارگاه خودتوانمند سطح 1
تبریک ماراپذیرا باشید .اینجا سر آغاز تجارب جدید است ، به وجود خود خوش آمدید. درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست.
شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت :

قادر به تنظیم روابط هم با جنس مخالف نیستم
نمی‌توانم بااو مطرح کنم! عاشقش نیستم دیگر……..
عاشق شده ام اما میترسم اورا از دست بدهم.

5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ200 یورو ظرفیت محدود

200.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه خود توانمند (سطح اول)

سرفصل های کارگاه خودتوانمند سطح 1
تبریک ماراپذیرا باشید .اینجا سر آغاز تجارب جدید است ، به وجود خود خوش آمدید. درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست.
شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت :

چرا کارهایم نیمه تمام مانده؟
چرا احساس سردرگمی دارم؟
در جایگاهی که شایسته بوده ام، نیستم! و به آنچه باید میرسیدم نرسیدم! میخواهم اما نمیتوانم .

5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ150 یورو ظرفیت محدود

150.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه خود ارزشمند (سطح دوم)

سرفصل های کارگاه خود ارزشمند سطح 2
به شما تبریک می گوئیم که پس از سطح اول باز هم شهامت سفر به ناخودآگاه را دارید! درآرداویراف سعی داریم در نقشه راه پیشزفت و رضایت شما را همراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست.

شما بعد از حضور در کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات ، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت :

1- چرا روابط من محکوم به شکست است؟
2-چگونه‌ به یک رابطه سالم وارد شوم
3- چرا با نوجوانم مسائل تکرارشونده دارم؟
4-اوضاع روابطم بهتر می‌شوند؟

5 ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ250 یورو ظرفیت محدود

250.00

اطلاعات بیشتر

کارگاه خود ارزشمند (سطح اول)

سرفصل های کارگاه خود ارزشمند سطح ۱
به شما تبریک می گوئیم که شهامت ورود به سرفصل جدیدی از زندگی خودرا دارید! درآرداویراف سعی داریم با ارائه نقشه ای پیشزفت و رضایت شما را به تصویر بکشیم و شماراهمراهی کنیم. این مسیر نیازمند توجه ویژه شماست.
شما بعد از حضور در این کارگاه وانجام متعهدانه تمرینات، برای دغدغه هایی محور مباحث ذیل پاسخ خواهید یافت :

1- چرا ناکامی‌های من بیش از کامیابی هایم است؟
2-علت اینهمه سختی ورنج در زندگی من چیست؟
3- چرا از مرگ عزیزان یا جدایی ویابیماری میهراسم
4- وضعیت شغلی من کی و کجا سرو سامان خواهد یافت؟

6ساعت آموزش و تمرین 10 ساعت پشتیبانی مبلغ250 یورو ظرفیت محدود

250.00

اطلاعات بیشتر