يک پزشک سوئيسي به نام « ژوهانس هوفر » در مقاله اي که براي توصيف حالات روحي – روانی دو بيمار برای اولین بار
چکیده: استرس حاملگی  احساسات و حالات روانی زنان باردار می تواند نتایج ب را تحت تأثیر قرار دهد.استرس در زنان باردار آنها رادر معرض