دوشنبه تا جمعه        17:00 - 09:00

شنبه                        تعطیل

یکشنبه                     تعطیل

ساعات ناهاری         13:00 - 12:00

امکان رزرو وقت از طریق اینستاگرام هم فراهم می‌باشد.